49 Pozemní a potrubní doprava

NACE Kód
49
NACE Zkrácený text
Pozemní a potrubní doprava
NACE Text
Pozemní a potrubní doprava
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje dopravu osob a nákladů po silnících a kolejích a nákladní dopravu potrubím.