49.4 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

NACE Kód
494
NACE Zkrácený text
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
NACE Text
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje všechny činnosti pozemní nákladní dopravy kromě dopravy po železnici.