49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava

NACE Kód
4931
NACE Zkrácený text
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
NACE Text
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
NACE Definice
Zahrnuje:
- pozemní dopravu osob městskými nebo příměstskými dopravními systémy. Ty mohou zahrnovat různé druhy pozemní dopravy, autobusy, tramvaje, trolejbusy, podzemní a nadzemní dráhy atd. Doprava je provozována po pevně stanovených trasách, pravidelně, podle pevného jízdního řádu, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na stálých zastávkách.

Zahrnuje také:
- linky mezi městem a letištěm nebo nádražím
- provoz kolejových a visutých lanových drah atd., pokud jsou součástí městského a příměstského dopravního systému.

Nezahrnuje:
- dopravu osob v meziměstské železniční dopravě (49.10)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
60.21Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava4931Městská a příměstská osobní doprava na pravidelných linkách
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
60.21 1Městská a příměstská pravidelná osobní doprava4931Vše