49.3 Ostatní pozemní osobní doprava

NACE Kód
493
NACE Zkrácený text
Ostatní pozemní osobní doprava
NACE Text
Ostatní pozemní osobní doprava
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje pozemní osobní dopravu, jinou než železniční. Je zde však zahrnuta doprava po kolejích jako součást městských nebo příměstských dopravních systémů.