49.10 Železniční osobní doprava meziměstská

NACE Kód
4910
NACE Zkrácený text
Železniční osobní doprava meziměstská
NACE Text
Železniční osobní doprava meziměstská
NACE Definice
Zahrnuje:
– dopravu osob železničními vozy s lokomotivami (vlakovými soupravami) na hlavních tratích rozsáhlé oblasti
– osobní dopravu meziměstskou železnicí
– provoz lůžkových a jídelních vozů jako integrální součásti provozu železničních společností

Nezahrnuje:
– osobní dopravu městských a příměstských dopravních systémů (49.31)
– činnosti terminálů (odbavovací zařízení, nádraží) pro cestující (52.21)
– činnosti spojené s železniční infrastrukturou, jako seřazování a posunování (52.21)
– provoz lůžkových a jídelních vozů provozovaných samostatnými podniky (55.90 a 56.10)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
60.10Železniční doprava4910Vše, kromě seřazování a posunování – osobní železniční doprava meziměstská
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
60.10Železniční doprava4910Vše, kromě seřazování a posunování – osobní železniční doprava meziměstská