47.6 MO s výrobky pro kulturní rozhled ve specializ. prodejnách

NACE Kód
476
NACE Zkrácený text
MO s výrobky pro kulturní rozhled ve specializ. prodejnách
NACE Text
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje specializovaný maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci, např. knihami, novinami a časopisy, hudebními nahrávkami a videozáznamy, sportovním vybavením, hrami a hračkami.