47.5 MO s ostat. výrobky pro domácnost ve specializ. prodejnách

NACE Kód
475
NACE Zkrácený text
MO s ostat. výrobky pro domácnost ve specializ. prodejnách
NACE Text
Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje specializovaný maloobchod s potřebami pro domácnost, např. textilem, železářským zbožím, koberci, elektrickými spotřebiči a nábytkem.