46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod

NACE Kód
467
NACE Zkrácený text
Ostatní specializovaný velkoobchod
NACE Text
Ostatní specializovaný velkoobchod
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje ostatní činnosti specializovaného velkoobchodu, které nejsou zařazeny v jiných skupinách tohoto oddílu. Patří sem také velkoobchod s polotovary (kromě zemědělských), které nejsou typické pro použití v domácnosti.