46.52 VO s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

NACE Kód
4652
NACE Zkrácený text
VO s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
NACE Text
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
NACE Definice
Zahrnuje:
- velkoobchod s elektronickými součástkami
- velkoobchod s polovodičovými zařízeními
- velkoobchod s mikročipy a integrovanými obvody
- velkoobchod s tištěnými spoji
- velkoobchod s nenahranými audio- a videopásky a disketami, magnetickými a optickými disky (CD a DVD)
- velkoobchod s telefonními a komunikačními zařízeními

Nezahrnuje:
- velkoobchod s nahranými audio- a videopásky, CD a DVD (46.43)
- velkoobchod s počítači a počítačovým periferním zařízením (46.51)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
51.43Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost4652Nenahrané audio- a videopásky, diskety, CD a DVD
51.86Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením4652Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
51.43Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost4652Nenahrané audio- a videopásky, diskety, CD a DVD
51.86Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením4652Vše