46.19.0 Zprostředkování nespecializ.VO a nespecializ.VO v zastoupení

NACE Kód
46190
NACE Zkrácený text
Zprostředkování nespecializ.VO a nespecializ.VO v zastoupení
NACE Text
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
NACE Definice
-