43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

NACE Kód
4399
NACE Zkrácený text
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
NACE Text
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- specializované stavební činnosti, které vyžadují zvláštní znalosti, popř. zvláštní vybavení:
- budování základů, vč. pilotování základů
- pokládání izolací proti vlhku a vodě
- vysoušení budov
- hloubení šachet
- montáž ocelových prvků
- ohýbání železa
- zednické a dlaždičské práce
- montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin kromě jejich půjčování
- výstavbu komínů a průmyslových pecí
- výškové práce (práce, pro které jsou nutné speciální předpoklady a zkušenosti v lezení do výšek a příslušné vybavení)
- podpovrchové práce
- výstavbu otevřených (nezastřešených) plaveckých bazénů (veřejných i domácích)
- čištění fasád
- půjčování jeřábů a jiných stavebních strojů a zařízení, které nelze přiřadit určité stavební činnosti, s obsluhou

Nezahrnuje:
- půjčování stavebních strojů a přístrojů bez obsluhy (77.32)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
45.24Výstavba vodních děl4399Podpovrchové a podzemní práce
45.21Výstavba pozemních a inženýrských staveb4399Výstavba otevřených (nezastřešených) plaveckých bazénů
45.45Ostatní dokončovací stavební činnosti4399Otevřené (nezastřešené) domácí bazény
45.25Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla4399Zahrnuje: budování základů včetně pilotování základů; montáž (vztyčování) ocelových konstrukcí, které nejsou vlastní výroby; ohýbání železa; zednické a dlaždičské práce; výstavba (vztyčování) komínů a průmyslových pecí; práce, pro které jsou nutné speciální předpoklady a zkušenosti v lezení do výšek a příslušné vybavení, tzn. výškové práce; vysoušení budov; montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin; hloubení šachet
45.50Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou4399Vše
45.22Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin4399Pokládání izolací proti vlhku a vodě včetně vodovzdorného ošetření stěn