43.29 Ostatní stavební instalace

NACE Kód
4329
NACE Zkrácený text
Ostatní stavební instalace
NACE Text
Ostatní stavební instalace
NACE Definice
Tato třída zahrnuje instalaci jiných zařízení než rozvodů elektřiny, vody, odpadu, plynu, topení, větracích a klimatizačních zařízení nebo průmyslových strojů a zařízení v budovách a stavebních dílech.

Zahrnuje:
- instalaci těchto zařízení v budovách a stavebních dílech:
- výtahů a pohyblivých schodišť, vč. údržby a oprav
- automatických dveří, otáčivých dveří a turniketů
- hromosvodů
- systémů odsávání prachu
- izolací proti chladu, teplu, hluku a otřesům

Nezahrnuje:
- instalaci průmyslových strojů a zařízení (33.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
45.32Izolační práce (kromě hydroizolace)4329Vše
45.31Elektroinstalace4329Instalace v budovách a ostatních stavebních dílech: výtahů a eskalátorů; hromosvodů (bleskosvodů) atd.
29.22Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení4329Opravy a údržba výtahů a eskalátorů
45.34Ostatní stavební montážní práce4329Instalace (a všeobecné technické opravy a údržba) armatur (fitinků) a instalačních předmětů j. n. v budovách nebo ostatních stavebních dílech
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
29.22Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení4329Opravy a údržba výtahů a eskalátorů
45.31Elektroinstalace4329Instalace v budovách a ostatních stavebních dílech: - výtahů a eskalátorů - hromosvodů (bleskosvodů) atd.
45.32Izolační práce (kromě hydroizolace)4329Vše
45.34Ostatní stavební montážní práce4329Instalace (a všeobecné technické opravy a údržba) armatur (fitinků) a instalačních předmětů j. n. v budovách nebo ostatních stavebních dílech