42 Inženýrské stavitelství

NACE Kód
42
NACE Zkrácený text
Inženýrské stavitelství
NACE Text
Inženýrské stavitelství
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje výstavbu inženýrských děl. Patří sem práce na nových stavbách, jejich opravy, provádění nástaveb a přestaveb, výstavba prefabrikovaných objektů v rámci zařízení staveniště a staveb dočasného charakteru.

Jedná se o velké stavby jako dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční trati, vzletové a přistávací dráhy, přístavy a jiné vodní stavby, zavlažovací zařízení, kanalizace, průmyslová zařízení, potrubí a elektrická vedení, otevřené sportovní stadiony a hřiště atd. Práce mohou být prováděny na vlastní účet nebo na základě smlouvy či dohody. Část prací, někdy také veškeré práce, mohou být zadány subdodavatelům (tzv. outsourcing).
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
70.11Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem prodeje42Developeři projektů inženýrského stavitelství musejí být klasifikováni v příslušné třídě oddílu 42, kde je projekt realizován
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
70.11Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem prodeje42Developeři projektů inženýrského stavitelství musejí být klasifikováni v příslušné třídě oddílu 42, kde je projekt realizován