42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

NACE Kód
4221
NACE Zkrácený text
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
NACE Text
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro kapaliny a plyny a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Zahrnuje:
- výstavbu:
- dálkových a komunálních potrubních vedení
- vodovodů
- zavlažovacích systémů (vodních kanálů)
- sběrných nádrží
- kanalizačních sítí (vč. údržby)
- čistících kanalizačních stanic
- čerpacích stanic

Zahrnuje také:
- výstavbu studní

Nezahrnuje:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
45.24Výstavba vodních děl4221Výstavba závlahových systémů (kanálů)
45.21Výstavba pozemních a inženýrských staveb4221Výstavba dálkových trubních vedení, městských trubních rozvodů (sítí) - části zahrnuté v inženýrském stavitelství
45.25Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla4221Vrtání a výstavba studní