42.13 Výstavba mostů a tunelů

NACE Kód
4213
NACE Zkrácený text
Výstavba mostů a tunelů
NACE Text
Výstavba mostů a tunelů
NACE Definice
Zahrnuje:
- výstavbu mostů, nadúrovňových komunikací (např. visutých dálnic)
- výstavbu tunelů

Nezahrnuje:
- montáž osvětlení a elektrické signalizace (43.21)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (viz 71.1)
- služby projektového řízení staveb (71.1)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
45.21Výstavba pozemních a inženýrských staveb4213Výstavba mostů, včetně mostů pro visuté dálnice (nadúrovňové komunikace), viaduktů a tunelů - části zahrnuté v inženýrském stavitelství; výstavba tunelů pro podzemní komunikace
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
45.21 3Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů4213Výstavba mostů, včetně mostů pro visuté dálnice, viaduktů a tunelů - části zahrnuté v inženýrském stavitelství Výstavba tunelů pro podzemní komunikace