41.20 Výstavba bytových a nebytových budov

NACE Kód
4120
NACE Zkrácený text
Výstavba bytových a nebytových budov
NACE Text
Výstavba bytových a nebytových budov
NACE Definice
Zahrnuje:
- výstavbu bytových budov všeho druhu:
- rodinných domků
- bytových domů, vč. výškových budov
- výstavbu nebytových budov všeho druhu:
- průmyslových budov jako továren, dílen, montážních závodů
- nemocnic, škol, kancelářských budov
- hotelů, obchodů, nákupních center, restaurací
- letištních budov
- sportovních hal a tělocvičen
- nadzemních a podzemních garáží
- skladů
- kostelů a jiných sakrálních staveb
- výstavbu (montáž) prefabrikovaných objektů na staveništi

Zahrnuje také:
- přestavbu a renovaci stávajících bytových objektů

Nezahrnuje:
- výstavbu průmyslových objektů kromě budov (42.99)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení stavebních záměrů (71.1)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
45.23Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů4120Výstavba ploch pro sport a rekreaci uvnitř
45.21Výstavba pozemních a inženýrských staveb4120Výstavba budov: výstavba všech typů budov; výstavba a vztyčování prefabrikovaných objektů na staveništi
20.30Výroba stavebně truhlářská a tesařská4120Instalace a montáž prefabrikovaných dřevěných budov (vlastní výroby) na staveništi
28.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů4120Instalace a montáž prefabrikovaných budov z kovů (vlastní výroby) na staveništi
25.23Výroba plastových výrobků pro stavebnictví4120Instalace a montáž prefabrikovaných budov z plastů (vlastní výroby) na staveništi