39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady

NACE Kód
3900
NACE Zkrácený text
Sanace a jiné činnosti související s odpady
NACE Text
Sanace a jiné činnosti související s odpady
NACE Definice
Zahrnuje:
- dekontaminaci půdy a podzemních vod v místě znečištění nebo jinde, použitím, např. mechanických, chemických nebo biologických procesů
- dekontaminaci budov, průmyslových závodů nebo areálů, vč. jaderných
- dekontaminaci a čištění povrchových vod po znečištění, např. sběrem škodlivin nebo použitím chemikálií
- odstraňování ropného znečištění a jiných znečištění na pevnině, vodě, oceánu nebo mořích, vč. pobřežních oblastí
- odmořování nebo redukce azbestu, olověných barev a ostatních toxických látek
- ostatní speciální opatření na ochranu životního prostředí (boj proti znečištění)

Nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění vody za účelem zásobování vodou (36.00)
- úpravu odpadů a jejich odstraňování (38.2)
- zametání a čištění ulic atd. (81.29)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
90.03Čištění města, sanační a podobné činnosti3900Dekontaminace půdy a podzemních vod na místech znečištění nebo mimo ně, užitím mechanických, chemických nebo biologických metod; dekontaminace a čištění povrchových vod znečištěných nehodou, např. sběrem znečišťujících látek nebo aplikací chemikálií; odstranění olejových skvrn na zemi, v povrchových vodách, v oceánech a mořích, včetně pobřežních vod; odminování území (včetně výbuchů min); ostatní specializované činnosti týkající se ochrany životního prostředí j. n.
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
90.03Čištění města, sanační a podobné činnosti3900Dekontaminace půdy a podzemních vod na místech znečištění nebo mimo ně, užitím mechanických, chemických nebo biologických metod Dekontaminace a čištění povrchových vod znečištěných nehodou, např. sběrem znečišťujících látek nebo aplikací chemikálií Odstranění olejových skvrn na zemi, v povrchových vodách, v oceánech a mořích - včetně pobřežních vod Odminování území (včetně výbuchů min) Ostatní specializované činnosti týkající se ochrany životního prostředí j. n.