38 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

NACE Kód
38
NACE Zkrácený text
Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
NACE Text
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje shromažďování, sběr, úpravu a odstraňování (likvidaci) odpadů. Zahrnuje také svoz komunálních odpadů a provoz zařízení na recyklaci odpadů (tzn. zařízení, která z toků odpadů vytřiďují materiál k dalšímu využití).