38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

NACE Kód
3821
NACE Zkrácený text
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
NACE Text
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
NACE Definice
Zahrnuje:
– přípravu pevných i nepevných odpadů, kromě nebezpečných a jejich odstraňování činnostmi:
– provozem skládek odpadů, kromě nebezpečných
– spalováním nebo jinými procesy, které mohou být spojené i s výrobou elektřiny, páry, náhradních paliv, bioplynu, popela nebo jiných vedlejších produktů pro další využití atd.
– přípravou organických odpadů za účelem jejich odstraňování
– kompostováním organických odpadů

Nezahrnuje:
– spalování nebezpečných odpadů (38.22)
– provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů, prázdných plechovek od nápojů a kovů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)
– dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; odmořování, popř. redukce toxických látek (39.00)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
24.15Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin3821Výroba kompostu z organických (ekologických) odpadů
14.50Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.3821Popel a zbytky ze spalování odpadu
90.02Sběr a zpracování ostatních odpadů3821Zpracování a likvidace odpadů, kromě nebezpečných; produkce kompostu z organického odpadu
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
14.50Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.3821Popel a zbytky ze spalování odpadu
24.15Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin3821Výroba kompostu z organických (ekologických) odpadů
90.02Sběr a zpracování ostatních odpadů3821Zpracování a likvidace odpadů, kromě nebezpečných Produkce kompostu z organického odpadu