38.2 Odstraňování odpadů

NACE Kód
382
NACE Zkrácený text
Odstraňování odpadů
NACE Text
Odstraňování odpadů
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje potřebnou úpravu různých odpadů k jejich odstranění, např. organických odpadů, živých nebo mrtvých zvířat kontaminovaných toxickými látkami a jiných kontaminovaných odpadů, slabě radioaktivních odpadů z nemocnic, rozličnými procesy a jejich odstraňování (likvidaci); přepravu a vyklápění odpadů na skládku nebo do vody; uložení odpadů do hloubky pod zemí; ekologicky šetrnou likvidaci starých výrobků, např. chladniček; spalování odpadů. Zahrnuje také získávání energie spalováním odpadů.

Nezahrnuje:
- úpravu a odstraňování odpadních vod (37.00)
- recyklaci využitelných látek (38.3)