38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

NACE Kód
3812
NACE Zkrácený text
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
NACE Text
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
NACE Definice
Tato třída zahrnuje sběr pevných i nepevných nebezpečných odpadů, tj. s nebezpečím výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka a životní prostředí. Tato činnost může zahrnovat identifikaci, úpravu, balení a označování odpadů za účelem přepravy.

Zahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů:
- starých olejů z lodí a garáží
- biologického odpadu
- radioaktivního odpadu
- použitých baterií atd.
- provoz stanic pro překládku nebezpečného odpadu

Nezahrnuje:
- sanace a čištění kontaminovaných budov, těžebních lokalit, půdy a podzemních vod, např. odstraňování azbestu (viz 39.00)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
23.30Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin3812Sběr a zpracování radioaktivního nukleárního odpadu
40.11Výroba elektřiny3812Vyhořelé palivové články (kazety) pro jaderné reaktory
90.02Sběr a zpracování ostatních odpadů3812Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
23.30Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin3812Sběr a zpracování radioaktivního nukleárního odpadu
40.11Výroba elektřiny3812Vyhořelé palivové články (kazety) pro jaderné reaktory
90.02Sběr a zpracování ostatních odpadů3812Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů