38.12.0 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

NACE Kód
38120
NACE Zkrácený text
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
NACE Text
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
NACE Definice