38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

NACE Kód
3811
NACE Zkrácený text
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
NACE Text
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
NACE Definice
Zahrnuje:
- sběr pevných odpadů, kromě nebezpečných, na komunální úrovni, např. sběr odpadů z domácností, z průmyslu, ze živností v nádobách určených pro odpad: popelnice, pojízdné nádoby, kontejnery atd.; tyto odpady mohou obsahovat smíšené využitelné materiály
- sběr recyklovatelných odpadů
- sběr z veřejných odpadkových košů

Zahrnuje také:
- sběr stavebního a demoličního odpadu
- sběr a přeprava úlomků, např. křoví, štěrků, sutí
- sběr odpadů z textilních továren
- provoz stanic pro překládku odpadů, kromě nebezpečných

Nezahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů (38.12)
- provoz skládek odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů apod. z toků odpadů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
90.03Čištění města, sanační a podobné činnosti3811Sběr odpadu z odpadkových košů na veřejných místech
90.02Sběr a zpracování ostatních odpadů3811Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
90.02Sběr a zpracování ostatních odpadů3811Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
90.03Čištění města, sanační a podobné činnosti3811Sběr odpadu z odpadkových košů na veřejných místech