38.11.0 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

NACE Kód
38110
NACE Zkrácený text
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
NACE Text
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
NACE Definice
-