38.1 Shromažďování a sběr odpadů

NACE Kód
381
NACE Zkrácený text
Shromažďování a sběr odpadů
NACE Text
Shromažďování a sběr odpadů
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje shromažďování a sběr odpadů z domácnosti a z výkonu zaměstnání v nádobách určených pro komunální odpad: popelnice, pojízdné nádoby, kontejnery atd. Patří sem i nebezpečné odpady. Tato skupina zahrnuje, např. odpad z domácnosti, použité baterie, použité kuchyňské oleje a tuky, starý olej z lodí a automobilů, stavební suť a odpady ze stavebních demolic.