36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

NACE Kód
36
NACE Zkrácený text
Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE Text
Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje shromažďování, úpravu a rozvod vody pro domácnosti a průmyslovou potřebu. Zahrnuje shromažďování vody z různých zdrojů, rovněž distribuce vody různými způsoby.