36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody

NACE Kód
3600
NACE Zkrácený text
Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE Text
Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnosti spojené se zásobováním vodou průmyslu a domácnosti. Vodu lze získávat a rozvádět různými způsoby. Třída zahrnuje také provoz zavlažovacích kanálů, nezahrnuje však provoz rozstřikovacích zařízení a podobných podpůrných služeb pro zemědělství.

Zahrnuje:
– získávání vody z řek, jezer, pramenů atd.
– shromažďování dešťové vody
– čištění vody pro účely zásobování vodou
– úpravu vody pro průmyslové a jiné účely
– odsolování mořské vody nebo spodních vod, pokud je hlavním účelem získání vody
– rozvod vody prostřednictvím potrubí, cisternovými vozy nebo jinými způsoby
– provoz zavlažovacích kanálů

Nezahrnuje:
– provoz zavlažovacích zařízení používaných pro zemědělské účely (01.61)
– úpravu odpadních vod pro účely ochrany životního prostředí (37.00)
– dopravu vody dálkovým potrubím (49.50)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
41.00Shromažďování, úprava a rozvod vody3600Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
41.00 1Provoz vodních toků a vodních zdrojů3600Vše
41.00 2Úprava a rozvod pitné a užitkové vody3600Vše