36.00.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody

NACE Kód
36000
NACE Zkrácený text
Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE Text
Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE Definice
-