35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

NACE Kód
35
NACE Zkrácený text
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu
NACE Text
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
NACE Definice