35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

NACE Kód
3523
NACE Zkrácený text
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
NACE Text
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
NACE Definice
Zahrnuje:
- prodej plynu prostřednictvím potrubních sítí uživatelům
- činnosti makléřů nebo obchodních agentů zprostředkujících prodej plynu prostřednictvím potrubních rozvodných sítí provozovaných jinými subjekty
- provoz burz, na nichž se obchoduje s plynnými palivy a s kapacitami přepravních potrubních sítí

Nezahrnuje:
- velkoobchod s plynnými palivy (46.71)
- maloobchod s plynem stlačeným v lahvích (47.78)
- přímý prodej paliv (47.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
40.22Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy3523Prodej plynu uživatelům prostřednictvím sítí; činnosti makléřů a agentů týkající se plynu
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
40.22Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy3523Prodej plynu uživatelům prostřednictvím sítí Činnosti makléřů a agentů týkající se plynu