35.21 Výroba plynu

NACE Kód
3521
NACE Zkrácený text
Výroba plynu
NACE Text
Výroba plynu
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu plynu, pro účely zásobování plynem, zplyňováním uhlí, ze zemědělských vedlejších produktů nebo z odpadů
- výrobu plynných paliv o specifické výhřevné hodnotě z plynů různého původu (vč. zemního plynu) čištěním, míšením a jinými procesy

Nezahrnuje:
- těžbu zemního plynu (06.20)
- provoz koksárenských pecí (19.10)
- výrobu rafinovaných produktů (19.20)
- výrobu technických plynů (20.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
40.21Výroba plynných paliv3521Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
40.21Výroba plynných paliv3521Vše