35.11 Výroba elektřiny

NACE Kód
3511
NACE Zkrácený text
Výroba elektřiny
NACE Text
Výroba elektřiny
NACE Definice
Zahrnuje:
- provoz zařízení na výrobu elektřiny; elektrárny tepelné, jaderné, vodní, s plynovou turbínou, dieselovými agregáty a elektrárny využívající obnovitelné zdroje energií

Nezahrnuje:
- získávání elektřiny při spalování odpadů (38.21)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
40.11Výroba elektřiny3511Vše, kromě vyhořelých palivových článků (kazet) pro jaderné reaktory
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
40.11Výroba elektřiny3511Vše, kromě vyhořelých palivových článků (kazet) pro jaderné reaktory