33.14 Opravy elektrických zařízení

NACE Kód
3314
NACE Zkrácený text
Opravy elektrických zařízení
NACE Text
Opravy elektrických zařízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků oddílu 27, kromě výrobků skupiny 27.5 (přístroje převážně pro domácnost).

Zahrnuje:
- opravy a údržbu síťových, distribučních a speciálních transformátorů
- opravy a údržbu elektromotorů, generátorů a generátorových soustrojí
- opravy a údržbu elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- opravy a údržbu elektrických stykačů a relé
- opravy a údržbu baterií a akumulátorů
- opravy a údržbu elektrických osvětlovacích zařízení
- opravy a údržbu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody

Nezahrnuje:
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu spotřební elektroniky (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů3314Opravy a údržba elektrických přesných nástrojů a přístrojů
29.71Výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost3314Opravy a údržba profesionálních elektrických zařízení
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.3314Opravy a údržba různých elektrických strojů
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení3314Opravy a údržba rozvodných a kontrolních zařízení pro elektřinu
33.10Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek3314Opravy a údržba ostatních elektrických zdravotnických zařízení
31.10Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů3314Opravy a údržba elektromotorů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
29.71Výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost3314Opravy a údržba profesionálních elektrických zařízení
31.10Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů3314Opravy a údržba elektromotorů
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení3314Opravy a údržba rozvodných a kontrolních zařízení pro elektřinu
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.3314Opravy a údržba různých elektrických strojů
33.10Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek3314Opravy a údržba ostatních elektrických zdravotnických zařízení
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů3314Opravy a údržba elektrických přesných nástrojů a přístrojů