33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

NACE Kód
3313
NACE Zkrácený text
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
NACE Text
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků skupin 26.5, 26.6 a 26.7, kromě výrobků, které se považují za přístroje a zařízení převážně pro domácnost.

Zahrnuje:
– opravy a údržbu měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů skupiny 26.5:
– přístrojů pro letecké motory
– přístrojů pro měření emisí motorových vozidel
– meteorologických přístrojů
– přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních, elektrických a chemických vlastností
– geodetických přístrojů
– detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
– opravy a údržbu ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů třídy 26.60:
– tomografů magnetické rezonance
– lékařských ultrazvukových přístrojů
– kardiostimulátorů
– sluchových pomůcek
– elektrokardiografů
– lékařských endoskopických přístrojů
– ozařovacích přístrojů
– opravy a údržbu optických přístrojů a zařízení třídy 26.70, pokud jsou převážně užívány pro komerční účely:
– dalekohledů
– mikroskopů (kromě elektronových nebo protonových)
– teleskopů
– hranolů a čoček (kromě pro oční lékařství)
– fotografických přístrojů

Nezahrnuje:
– opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů (33.12)
– opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
– opravy a údržbu počítačových projektorů (95.11)
– opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
– opravy a údržbu komerčních televizních kamer a videokamer (95.12)
– opravy videokamer domácího typu (95.21)
– opravy hodin a hodinek (95.25)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
32.10Výroba elektronek a jiných elektronických součástek3313Opravy elektronových trubic včetně katodových (CRTs), ostatních vakuových trubic a dílů (kromě čistých skel); čistých tištěných spojů neohebných a pružných (bez přiložených součástek); polovodičů a příbuzných součástek včetně samostatných (tranzistory, diody apod.)
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů3313Opravy a údržba: letových záznamníků (černých skříněk); sledovacích, zaměřovacích, detekčních, navigačních, leteckých a lodních zařízení včetně zvukových majáků; kontrolních zařízení pro přístroje sledování životního prostředí a automatickou kontrolu u měřičů teploty, vlhkosti apod.; průtokoměrů a počitadel (měřičů počtu průchodů); elektronických přesných nástrojů a přístrojů
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení3313Opravy hlav (snímacích, nahrávacích, čtecích, zapisovacích atd.), gramofonových jehel
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.3313Opravy detektorů min
33.50Výroba časoměrných přístrojů3313Opravy parkovacích hodin, píchacích hodin, hodin zaznamenávající datum a hodinu, časových spínačů a podobných časových zařízení
33.10Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek3313Opravy: elektrických zdravotnických a elektroterapeutických přístrojů; zdravotnických laserových a endoskopických zařízení; rentgenových a ostatních ozařovacích zařízení
31.10Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů3313Opravy elektronických transformátorů (typu solid state), cívek, tlumivek a ostatních indukčních cívek
33.40Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení3313Opravy optických potřeb a čoček, optických mikroskopů, dalekohledů, teleskopů atd.; opravy fotografických potřeb
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.3313Opravy laboratorní druhů destilačních přístrojů,  laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.3313Opravy laboratorní druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
31.10Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů3313Opravy elektronických transformátorů (typu solid state), cívek, tlumivek a ostatních indukčních cívek
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.3313Opravy detektorů min
32.10Výroba elektronek a jiných elektronických součástek3313Opravy elektronových trubic včetně katodových (CRTs), ostatních vakuových trubic a dílů (kromě čistých skel); čistých tištěných spojů neohebných a pružných (bez přiložených součástek);- polovodičů a příbuzných součástek včetně samostatných (tranzistory, diody apod.)
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení3313Opravy hlav (snímacích, nahrávacích, čtecích, zapisovacích atd.), gramofonových jehel
33.10Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek3313Opravy: – elektrických zdravotnických a elektroterapeutických přístrojů – zdravotnických laserových a endoskopických zařízení – rentgenových a ostatních ozařovacích zařízení
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů3313Opravy a údržba: – letových záznamníků (černých skříněk), sledovacích, zaměřovacích, detekčních, navigačních, leteckých a lodních zařízení včetně zvukových majáků; kontrolních zařízení pro přístroje sledování životního prostředí a automatickou kontrolu u měřičů teploty, vlhkosti apod.; průtokoměrů a počitadel (měřičů počtu průchodů) – elektronických přesných nástrojů a přístrojů
33.40Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení3313Opravy optických potřeb a čoček, optických mikroskopů, dalekohledů, teleskopů atd. Opravy fotografických potřeb
33.50Výroba časoměrných přístrojů3313Opravy parkovacích hodin, píchacích hodin, hodin zaznamenávající datum a hodinu, časových spínačů a podobných časových zařízení