33.12 Opravy strojů

NACE Kód
3312
NACE Zkrácený text
Opravy strojů
NACE Text
Opravy strojů
NACE Definice
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu průmyslových strojů a zařízení, např. broušení nebo instalaci čepelí, břitů nebo listů pil v průmyslových nebo řemeslnických strojích; provádění svařovacích prací (např. na automobilech nebo při všeobecných opravách); opravy zemědělských a jiných těžkých a průmyslových strojů a zařízení (např. vidlicových vysokozdvižných vozíků a ostatních manipulačních zařízení, obráběcích strojů, průmyslových chladicích zařízení, stavebních a těžebních strojů), vč. strojů a zařízení z oddílu 28.

Zahrnuje:
– opravy a údržbu motorů, kromě pro motorová vozidla
– opravy a údržbu čerpadel, kompresorů a podobných zařízení
– opravy a údržbu proudových strojů
– opravy ventilů
– opravy ozubených kol a hnacích prvků
– opravy a údržbu průmyslových pecí
– opravy a údržbu zdvihacích a manipulačních zařízení
– opravy a údržbu průmyslových chladicích zařízení a zařízení na čištění vzduchu
– opravy a údržbu velkých strojů a zařízení pro všeobecné účely
– opravy ručních profi nástrojů a nářadí s motorem
– opravy a údržbu obráběcích strojů a příslušenství pro třískové a beztřískové obrábění
– opravy a údržbu mechanických strojně poháněných ručních profi nástrojů a nářadí
– opravy a údržbu obráběcích strojů na řezání a tvarování kovů
– opravy a údržbu ostatních obráběcích strojů
– opravy a údržbu zemědělských traktorů
– opravy a údržbu zemědělských a lesnických strojů, strojů na těžbu dřeva
– opravy a údržbu hutnických strojů
– opravy a údržbu hornických a stavebních strojů a strojů používaných na ropných a plynových polích
– opravy a údržbu strojů pro výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
– opravy a údržbu strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
– opravy a údržbu strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
– opravy a údržbu strojů na výrobu a zpracování plastů a pryže
– opravy a údržbu strojů pro speciální užití oddílu 28
– opravy a údržbu vážicích zařízení
– opravy a údržbu prodejních automatů
– opravy a údržbu registračních pokladen
– opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů
– opravy elektronických a ostatních počítacích strojů
– opravy psacích strojů

Nezahrnuje:
– instalaci, opravy a údržbu pecí a ostatních topných těles (43.22)
– instalaci, opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29)
– opravy počítačů (95.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
29.21Výroba a opravy pecí a hořáků3312Opravy
29.41Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů3312Opravy
29.53Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku3312Opravy
29.51Výroba a opravy strojů pro metalurgii3312Opravy
72.50Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů3312Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení včetně kopírek a strojů k počítání
29.32Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů3312Opravy (kromě sekaček na trávu)
29.56Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n.3312Opravy
29.52Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů3312Opravy
29.14Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a jejich dílů3312Opravy
29.55Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky3312Opravy
29.13Výroba a opravy potrubních armatur3312Opravy a údržba kovových kohoutů, ventilů, armatur a podobných zařízení pro potrubí, válcových bojlerů, cisteren, kádí apod.
29.42Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů3312Opravy
29.23Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení3312Opravy
29.22Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení3312Opravy a údržba manipulačního  zařízení
29.11Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly3312Opravy
28.52Všeobecné strojírenské činnosti3312Všeobecné opravy a údržba strojů
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.3312Opravy jiných strojů a zařízení než laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
29.31Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů3312Opravy
29.43Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.3312Opravy
29.12Výroba a opravy čerpadel a kompresorů3312Opravy
29.54Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních a oděvních výrobků, usní3312Opravy
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.52Všeobecné strojírenské činnosti3312Všeobecné opravy a údržba strojů
29.11Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly3312Opravy
29.12Výroba a opravy čerpadel a kompresorů3312Opravy
29.13Výroba a opravy potrubních armatur3312Opravy a údržba kovových kohoutů, ventilů, armatur a podobných zařízení pro potrubí, válcových bojlerů, cisteren, kádí apod.
29.14Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a jejich dílů3312Opravy
29.21Výroba a opravy pecí a hořáků3312Opravy
29.22Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení3312Opravy a údržba manipulačního zařízení
29.23Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení3312Opravy
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.3312Opravy jiných strojů a zařízení než laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
29.31Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů3312Opravy
29.32Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů3312Opravy (kromě sekaček na trávu)
29.41Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů3312Opravy
29.42Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů3312Opravy
29.43Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.3312Opravy
29.51Výroba a opravy strojů pro metalurgii3312Opravy
29.52Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů3312Opravy
29.53Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku3312Opravy
29.54Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních a oděvních výrobků, usní3312Opravy
29.55Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky3312Opravy
29.56 1Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování pryže a plastů3312Opravy
29.56 3Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk, brožování a vazbu knih3312Opravy
29.56 9Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n.3312Opravy
72.50Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů3312Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení, včetně kopírek a strojů k počítání