33.11 Opravy kovodělných výrobků

NACE Kód
3311
NACE Zkrácený text
Opravy kovodělných výrobků
NACE Text
Opravy kovodělných výrobků
NACE Definice
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu kovodělných výrobků převážně z oddílu 25.

Zahrnuje:
- opravy kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
- opravy a údržbu potrubí a potrubních vedení
- opravy kovodělných výrobků mobilními svařovacími přístroji
- opravy ocelových přepravních barelů
- opravy a údržbu parních generátorů
- opravy a údržbu pomocných zařízení k parním generátorům:
- kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, parních kolektorů a akumulátorů
- opravy a údržbu jaderných reaktorů, kromě separátorů izotopů
- opravy a údržbu dílů kotlů pro lodě a elektrárny
- opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
- opravy a údržbu střelných a dělostřeleckých zbraní (vč. oprav sportovních a rekreačních zbraní)
- opravy a údržbu nákupních vozíků

Nezahrnuje:
- broušení čepelí nebo listů pil (33.12)
- opravy systémů ústředních topení atd. (43.22)
- opravy mechanických blokovacích zařízení, sejfů atd. (80.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.21Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů (s objemem nad 300 litrů)3311Opravy kovových nádrží (zásobníků a kontejnerů)
28.30Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení3311Opravy a údržba parních kotlů nebo jiných parních generátorů, kromě pro ústřední topení
28.22Výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení3311Opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
35.50Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení3311Opravy nákupních vozíků
29.60Výroba a opravy zbraní a munice3311Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémů
28.71Výroba ocelových sudů a podobných nádob (s objemem 300 litrů a menším)3311Opravy ocelových sudů a podobných nádob
28.63Výroba zámků a kování3311Opravy
28.61Výroba nožířských výrobků3311Opravy
28.62Výroba nástrojů a nářadí3311Opravy
28.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů3311Opravy kovových konstrukcí
28.75Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.3311Opravy
34.20Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů3311Opravy a údržba kontejnerů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů3311Opravy kovových konstrukcí
28.21Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů (s objemem nad 300 litrů)3311Opravy kovových nádrží (zásobníků a kontejnerů)
28.22Výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení3311Opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
28.30Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení3311Opravy a údržba parních kotlů nebo jiných parních generátorů, kromě pro ústřední topení
28.61Výroba nožířských výrobků3311Opravy
28.62Výroba nástrojů a nářadí3311Opravy
28.63Výroba zámků a kování3311Opravy
28.71Výroba ocelových sudů a podobných nádob (s objemem 300 litrů a menším)3311Opravy ocelových sudů a podobných nádob
28.75Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.3311Opravy
29.60Výroba a opravy zbraní a munice3311Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémů
34.20Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů3311Opravy a údržba kontejnerů
35.50Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení3311Opravy nákupních vozíků