32 Ostatní zpracovatelský průmysl

NACE Kód
32
NACE Zkrácený text
Ostatní zpracovatelský průmysl
NACE Text
Ostatní zpracovatelský průmysl
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje výrobu řady výrobků, které nejsou zařazeny v jiných částech klasifikace. Jedná se zde o výrobu ostatních výrobků, proto se mohou výrobní procesy, vstupní materiály a oblasti použití výrobků značně rozcházet. Obvyklá kritéria pro zařazování do jednotlivých tříd zde nebyla použita.