29.31 Výroba elektr. a elektronických zařízení pro motor. vozidla

NACE Kód
2931
NACE Zkrácený text
Výroba elektr. a elektronických zařízení pro motor. vozidla
NACE Text
Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
NACE Definice
Zahrnuje:
– výrobu elektrického vybavení a spouštěcích a regulačních agregátů motorových vozidel, např. generátorů, alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování, elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů napětí, svazků kabelů a kabelových systémů pro motorová vozidla
– výrobu (elektromagnetických) spojek
– montáž zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky

Nezahrnuje:
– výrobu baterií do vozidel (27.20)
– výrobu osvětlovacích zařízení pro motorová vozidla (27.40)
– výrobu čerpadel pro motorová vozidla a motory (28.13)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.61Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n.2931Zahrnuje: výrobu elektrického zapalování nebo spouštěcího zařízení pro spalovací motory: magnetických zapalovačů, magnetických dynam, zážehových cívek, zapalovacích svíček, žhavících svíček, startérů, generátorů (dynama, alternátory), regulátorů napětí atd.; výrobu sad kabelů, svazků vodičů a podobných kabelových soustav pro použití v automobilech; výrobu ostatního elektrického zařízení pro motorová vozidla, např. stírače a odmrazovače skla
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.61Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n.2931Zahrnuje: – výrobu elektrického zapalování nebo spouštěcího zařízení pro spalovací motory: magnetických zapalovačů, magnetických dynam, zážehových cívek, zapalovacích svíček, žhavících svíček, startérů, generátorů (dynama, alternátory), regulátorů napětí atd. – výrobu sad kabelů, svazků vodičů a podobných kabelových soustav pro použití v automobilech – výrobu ostatního elektrického zařízení pro motorová vozidla, např. stírače a odmrazovače skla
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.2931Poplachové elektrické zvukové signalizační zařízení pro motorová vozidla