28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

NACE Kód
2892
NACE Zkrácený text
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
NACE Text
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu nepřetržitě pracujících elevátorů a dopravních pásů pro využití v podzemí
- výrobu vrtacích, řezacích, hloubicích a razicích strojů (také pro použití v podzemí)
- výrobu strojů pro úpravu nerostů prosíváním, tříděním, oddělováním, praním, drcením atd.
- výrobu míchačů na betonovou směs a maltu
- výrobu strojů na odstraňování a přemisťování zeminy:
- buldozery, angldozery, gradery (srovnávače), rypadla, vyrovnávače, mechanické lopaty, lopatové nakládače atd.
- výrobu beranidel a stohovačů, rozhrnovačů malty, rozstřikovačů živic, strojů na betonování povrchů atd.
- výrobu traktorů na pokládání kolejí a traktorů pro stavebnictví nebo hornictví
- výrobu radlic pro buldozery a angldozery
- výrobu terénních vyklápěcích náklaďáků

Nezahrnuje:
- výrobu zdvihacích a manipulačních zařízení (28.22)
- výrobu jiných traktorů (28.30, 29.10)
- výrobu obráběcích strojů na opracování kamene, vč. strojů pro štípání nebo čištění kamene (28.49)
- výrobu vozidel s míchačem betonové směsi (29.10)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
34.10Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů2892Terénní vyklápěcí nákladní vozidla
29.52Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů2892Vše, kromě oprav a výroby strojů na výrobu cihel, tvárnic, tvarovaných keramických hmot, potrubí, grafitových elektrod, kříd na tabuli atd.
28.62Výroba nástrojů a nářadí2892Vrtné břity (korunky) pro povrchovou těžbu a stavebnictví; vrtné břity (korunky) pro důlní těžbu
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.62Výroba nástrojů a nářadí2892Vrtné břity (korunky) pro povrchovou těžbu a stavebnictví Vrtné břity (korunky) pro důlní těžbu
29.52Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů2892Vše, kromě oprav a výroby strojů na výrobu cihel, tvárnic, tvarovaných keramických hmot, potrubí, grafitových elektrod, kříd na tabuli atd.
34.10Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů2892Terénní vyklápěcí nákladní vozidla