28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

NACE Kód
2829
NACE Zkrácený text
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
NACE Text
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu vážicích zařízení (kromě citlivých laboratorních vah):
- váhy pro domácnost a pro obchody, váhy stolní, mostní, pro kontinuální vážení, závaží atd.
- výrobu filtračních a čisticích zařízení a přístrojů pro kapaliny
- výrobu zařízení pro rozmetání, rozptylování, rozstřikování nebo rozprašování kapalin nebo prášků:
- stříkací pistole, hasicí přístroje, stroje na pískování, stroje na čištění vodní párou atd.
- výrobu balicích a obalových strojů:
- stroje plnicí, uzavírací, pečetící, etiketovací atd.
- výrobu strojů pro čištění nebo sušení lahví a na sycení nápojů
- výrobu destilačních nebo rektifikačních přístrojů pro použití v rafinerii ropy, chemickém průmyslu, při výrobě nápojů atd.
- výrobu plynových generátorů
- výrobu kalandrovacích nebo jiných válcovacích strojů a válců pro ně (kromě pro kovy a sklo)
- výrobu odstředivek (kromě odstředivek smetany a ždímaček prádla)
- výrobu těsnění a podobných spojů vyrobených z kombinací různých materiálů nebo z více vrstev stejného materiálu
- výrobu prodejních automatů
- výrobu vodováh, krejčovských metrů a podobných ručních nástrojů, přesných strojních nástrojů (kromě optických)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů
- výrobu chladicích věží a podobných zařízení pro přímé chlazení cirkulací vody

Nezahrnuje:
- výrobu citlivých laboratorních vah (26.51)
- výrobu chladniček, mrazniček a chladicích boxů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu ventilátorů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)
- výrobu zemědělských postřikovacích a rozprašovacích zařízení (28.30)
- výrobu válcovacích zařízení na kov a sklo a válců pro ně (28.91, 28.99)
- výrobu zemědělských sušiček (28.93)
- výrobu strojů pro filtrování nebo čištění potravin (28.93)
- výrobu odstředivek smetany (28.93)
- výrobu sušiček prádla pro prádelny (28.94)
- výrobu strojů pro potisk textilu (28.94)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů2829Vodováhy, měřicí pravítka a podobné ruční nástroje, strojní přesné nástroje (kromě optických)
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.2829Kromě: laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem; oprav laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem; oprav jiných strojů a zařízení než laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
29.43Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.2829Výroba neelektrických svařovacích a pájecích zařízení
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.2829Kromě: - laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem - oprav laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem - oprav jiných strojů a zařízení než laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
29.43Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.2829Výroba neelektrických svařovacích a pájecích zařízení
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů2829Vodováhy, měřicí pravítka a podobné ruční nástroje, strojní přesné nástroje (kromě optických)