28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

NACE Kód
2829
NACE Zkrácený text
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
NACE Text
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
– výrobu vážicích zařízení (kromě citlivých laboratorních vah):
– váhy pro domácnost a pro obchody, váhy stolní, mostní, pro kontinuální vážení, závaží atd.
– výrobu filtračních a čisticích zařízení a přístrojů pro kapaliny
– výrobu zařízení pro rozmetání, rozptylování, rozstřikování nebo rozprašování kapalin nebo prášků:
– stříkací pistole, hasicí přístroje, stroje na pískování, stroje na čištění vodní párou atd.
– výrobu balicích a obalových strojů:
– stroje plnicí, uzavírací, pečetící, etiketovací atd.
– výrobu strojů pro čištění nebo sušení lahví a na sycení nápojů
– výrobu destilačních nebo rektifikačních přístrojů pro použití v rafinerii ropy, chemickém průmyslu, při výrobě nápojů atd.
– výrobu plynových generátorů
– výrobu kalandrovacích nebo jiných válcovacích strojů a válců pro ně (kromě pro kovy a sklo)
– výrobu odstředivek (kromě odstředivek smetany a ždímaček prádla)
– výrobu těsnění a podobných spojů vyrobených z kombinací různých materiálů nebo z více vrstev stejného materiálu
– výrobu prodejních automatů
– výrobu vodováh, krejčovských metrů a podobných ručních nástrojů, přesných strojních nástrojů (kromě optických)
– výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů
– výrobu chladicích věží a podobných zařízení pro přímé chlazení cirkulací vody

Nezahrnuje:
– výrobu citlivých laboratorních vah (26.51)
– výrobu chladniček, mrazniček a chladicích boxů převážně pro domácnost (27.51)
– výrobu ventilátorů převážně pro domácnost (27.51)
– výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)
– výrobu zemědělských postřikovacích a rozprašovacích zařízení (28.30)
– výrobu válcovacích zařízení na kov a sklo a válců pro ně (28.91, 28.99)
– výrobu zemědělských sušiček (28.93)
– výrobu strojů pro filtrování nebo čištění potravin (28.93)
– výrobu odstředivek smetany (28.93)
– výrobu sušiček prádla pro prádelny (28.94)
– výrobu strojů pro potisk textilu (28.94)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů2829Vodováhy, měřicí pravítka a podobné ruční nástroje, strojní přesné nástroje (kromě optických)
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.2829Kromě: laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem; oprav laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem; oprav jiných strojů a zařízení než laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
29.43Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.2829Výroba neelektrických svařovacích a pájecích zařízení
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
29.24Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.2829Kromě: – laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem – oprav laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem – oprav jiných strojů a zařízení než laboratorních druhů destilačních přístrojů, laboratorních centrifug, laboratorních přístrojů pro čištění ultrazvukem
29.43Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.2829Výroba neelektrických svařovacích a pájecích zařízení
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů2829Vodováhy, měřicí pravítka a podobné ruční nástroje, strojní přesné nástroje (kromě optických)