28.23 Výroba kancel. strojů, kromě počítačů a periferních zařízení

NACE Kód
2823
NACE Zkrácený text
Výroba kancel. strojů, kromě počítačů a periferních zařízení
NACE Text
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu počítacích strojů
- výrobu sčítacích strojů, registračních pokladen
- výrobu elektronických a ostatních kalkulaček
- výrobu strojů na počítání poštovného, na manipulaci s poštou (plnění obálek, zalepování a adresování; zařízení pro otevírání, třídění a skenování), snášecí zařízení
- výrobu psacích strojů
- výrobu stenografických strojů
- výrobu kancelářských vázacích strojů (tzn. hřebenová vazba nebo lepicí páskou)
- výrobu strojů pro vystavování šeků
- výrobu zařízení na počítání mincí a balení mincí
- výrobu ořezávátek na tužky
- výrobu sešívaček a nástrojů na odstraňování svorek
- výrobu strojů na počítání hlasů
- výrobu dávkovačů samolepicí pásky
- výrobu děrovaček
- výrobu mechanických registračních pokladen
- výrobu fotokopírovacích strojů
- výrobu tonerových kazet
- výrobu školních tabulí; bílých a značkovacích tabulí
- výrobu diktafonů

Nezahrnuje:
- výrobu počítačů a periferních zařízení (26.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2823Diktovací přístroje
30.01Výroba kancelářských strojů2823Vše
36.12Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody2823Školní tabule
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
30.01Výroba kancelářských strojů2823Vše
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2823Diktovací přístroje
36.12Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody2823Školní tabule