27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení

NACE Kód
2733
NACE Zkrácený text
Výroba elektroinstalačních zařízení
NACE Text
Výroba elektroinstalačních zařízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody, nezávisle na tom, z jakého materiálu se vyrábí.

Zahrnuje:
– výrobu napájecích vozidlových kolejnic (trolejové sběrače), elektrických vodičů (kromě těch, co jsou určené pro rozvodná zařízení)
– výrobu proudových chráničů (GFCI)
– výrobu objímek žárovek
– výrobu bleskojistek a cívek
– výrobu spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem pro elektrické obvody
– výrobu elektrických zástrček nebo zásuvek
– výrobu skříní pro instalaci elektrických obvodů (např. přípojky, rozvodné skříně, spínací skříně)
– výrobu elektrických instalačních trubek a jejich spojek (potrubních vedení a tvarovek)
– výrobu svorek (např. páskové svorky, krokodýlové svorky), páskových svorkovnic atd.
– výrobu nevodivého instalačního materiálu z plastů, vč. připojovacích skříní z plastů, čelních desek a podobných komponentů z plastů pro nadzemní vedení a kryty spínačů

Nezahrnuje:
– výrobu keramických izolátorů (23.43)
– výrobu elektronických součástek – typu konektorů, zásuvek a spínačů (26.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení2733Zásuvky a objímky pro napětí <= 1 000 V (kromě objímky žárovky) elektrická vybavení potřebná pro elektrický spínací obvod nebo pro zapojení elektrického obvodu pro napětí <= 1 000 V (kromě pojistek, automatických přerušovačů obvodu a ostatních zařízení k ochraně elektrických obvodů, relé a ostatních přepínačů, objímek žárovek, zásuvek a zástrček)
25.24Výroba ostatních plastových výrobků2733Plastové nevodivé instalační materiály včetně instalačních trubek a fitinků, plastové připojovací skříně, čelní desky a podobné komponenty pro nadzemní vedení
25.23Výroba plastových výrobků pro stavebnictví2733Plastové trubky pro elektrické vedení
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
25.23Výroba plastových výrobků pro stavebnictví2733Plastové trubky pro elektrické vedení
25.24 2Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu2733Plastové nevodivé instalační materiály včetně instalačních trubek a fitinků, plastové připojovací skříně, čelní desky a podobné komponenty pro nadzemní vedení
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení2733Zásuvky a objímky pro napětí <= 1 000 V (kromě objímky žárovky); elektrická vybavení potřebná pro elektrický spínací obvod nebo pro zapojení elektrického obvodu pro napětí <= 1 000 V (kromě pojistek, automatických přerušovačů obvodu a ostatních zařízení k ochraně elektrických obvodů, relé a ostatních přepínačů, objímek žárovek, zásuvek a zástrček)