27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

NACE Kód
2712
NACE Zkrácený text
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
NACE Text
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
NACE Definice
Zahrnuje:
– výrobu přerušovačů elektrických obvodů
– výrobu svodičů přepětí (pro distribuční hladinu napětí)
– výrobu ovládacích panelů pro rozvod elektřiny
– výrobu elektrických stykačů a relé
– výrobu vedení pro elektrické ústrojí rozvodných desek
– výrobu elektrických pojistek
– výrobu vypínacích zařízení
– výrobu elektrických vypínačů a spínačů (kromě spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem)
– výrobu hnacího stroje motorgenerátoru

Nezahrnuje:
– výrobu měřicích přístrojů pro ochranu životního prostředí a průmyslových zařízení pro automatické řízení procesů (26.51)
– výrobu spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem pro elektrické obvody (27.33)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení2712Zahrnuje převíjení kotev magnetů na provozní bázi
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení2712Zahrnuje převíjení kotev magnetů na provozní bázi