27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

NACE Kód
2712
NACE Zkrácený text
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
NACE Text
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu přerušovačů elektrických obvodů
- výrobu svodičů přepětí (pro distribuční hladinu napětí)
- výrobu ovládacích panelů pro rozvod elektřiny
- výrobu elektrických stykačů a relé
- výrobu vedení pro elektrické ústrojí rozvodných desek
- výrobu elektrických pojistek
- výrobu vypínacích zařízení
- výrobu elektrických vypínačů a spínačů (kromě spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem)
- výrobu hnacího stroje motorgenerátoru

Nezahrnuje:
- výrobu měřicích přístrojů pro ochranu životního prostředí a průmyslových zařízení pro automatické řízení procesů (26.51)
- výrobu spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem pro elektrické obvody (27.33)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení2712Zahrnuje převíjení kotev magnetů na provozní bázi
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.20Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení2712Zahrnuje převíjení kotev magnetů na provozní bázi