27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

NACE Kód
2711
NACE Zkrácený text
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
NACE Text
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu elektromotorů, generátorů a transformátorů: zařízení na střídavý, stejnosměrný a obojí proud.

Zahrnuje:
– výrobu elektromotorů (kromě spouštěcích motorů pro motory s vnitřním spalováním)
– výrobu elektrických distribučních transformátorů
– výrobu transformátorů pro svařovací zařízení
– výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (tzn. transformátorů)
– výrobu transformátorů pro elektrické rozvodné sítě
– výrobu regulátorů přenosového a rozvodného napětí
– výrobu generátorů proudu – dynam a alternátorů (kromě osvětlovacích dynam pro motory – s vnitřním spalováním)
– výrobu generátorových soustrojí (kromě soustrojí turbína-generátor)
– převíjení armatur na tovární bázi

Nezahrnuje:
– výrobu elektronických komponentů – typu transformátorů a spínačů (26.11)
– výrobu elektrických pájecích a svařovacích zařízení (27.90)
– výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu (27.90)
– výrobu soustrojí turbína-generátor (28.11)
– výrobu spouštěcích agregátů a generátorů pro motory s vnitřním spalováním (29.31)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.2711Elektrický přívěsný lodní motor
31.10Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů2711Nezahrnuje: elektronické transformátory; převodníky typu solid state, korekční přístroje; palivové články, regulované a neregulované zdroje proudu, nepřerušitelné zdroje proudu; opravy elektronických transformátorů (solid state), cívek, tlumivek a ostatních indukčních cívek; opravy a údržbu elektromotorů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.10Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů2711Nezahrnuje: – elektronické transformátory; převodníky typu solid state, korekční přístroje; palivové články, regulované a neregulované zdroje proudu, nepřerušitelné zdroje proudu – opravy elektronických transformátorů (solid state), cívek, tlumivek a ostatních indukčních cívek – opravy a údržbu elektromotorů
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.2711Elektrický přívěsný lodní motor