26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

NACE Kód
2670
NACE Zkrácený text
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
NACE Text
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu optických přístrojů a zařízení, např. dalekohledů, mikroskopů (kromě elektronových, protonových), teleskopů, hranolů a čoček (kromě očních); potahování, leštění, nasazování čoček (kromě očních); výrobu fotografických přístrojů a zařízení, např. fotoaparátů a expozimetrů.

Zahrnuje:
– výrobu optických zrcadel
– výrobu optických vojenských zaměřovacích přístrojů
– výrobu optických navigačních přístrojů
– výrobu optických zvětšovacích přístrojů
– výrobu optických jemných mechanických nástrojů
– výrobu optických porovnávacích přístrojů
– výrobu filmových a digitálních kamer
– výrobu filmových projektorů a diaprojektorů
– výrobu zpětných projektorů
– výrobu optických měřicích a kontrolních přístrojů a zařízení (např. protipožární monitorovací zařízení, expozimetry, dálkoměry)
– výrobu čoček, optických mikroskopů, dalekohledů a teleskopů
– výrobu laserových zařízení

Nezahrnuje:
– výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů) (26.20)
– výrobu komerčních televizních kamer a videokamer (26.30)
– výrobu videokamer domácího typu (26.40)
– výrobu kompletních přístrojů používajících laserové komponenty (podle typu příslušného přístroje, např. lékařské laserové přístroje) (26.60)
– výrobu fotokopírovacích strojů (28.23)
– výrobu výrobků pro oční lékařství (32.50)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů2670Optické měřicí a kontrolní přístroje a nástroje, např. optické porovnávače, zařízení pro sledování a řízení střelby, optické nastavování, testovací a regulační zařízení, dálkoměry; fotografické expozimetry (osvitoměry) atd.; optické nástroje a čočky, optické mikroskopy, dalekohledy, teleskopy atd.; fotografické potřeby
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2670Digitální kamery
33.40Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení2670Vše, kromě: optických vláken, svazků vláken a kabelů; fotolitografických zařízení pro výrobu polovodičů; očních výrobků, brýlí dioptrických a slunečních, základních čoček na lékařský předpis, kontaktních čoček, bezpečnostních ochranných brýlí; oprav optických potřeb a čoček, optických mikroskopů, dalekohledů, teleskopů atd.; oprav fotografických potřeb
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2670Digitální kamery
33.20Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů2670– Optické měřicí a kontrolní přístroje a nástroje, např. optické porovnávače, zařízení pro sledování a řízení střelby, optické nastavování, testovací a regulační zařízení, dálkoměry; fotografické expozimetry (osvitoměry) atd. – Optické nástroje a čočky, optické mikroskopy, dalekohledy, teleskopy atd.; fotografické potřeby
33.40Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení2670Vše, kromě: – optických vláken, svazků vláken a kabelů – fotolitografických zařízení pro výrobu polovodičů – očních výrobků, brýlí dioptrických a slunečních, základních čoček na lékařský předpis, kontaktních čoček, bezpečnostních ochranných brýlí – oprav optických potřeb a čoček, optických mikroskopů, dalekohledů, teleskopů atd. – oprav fotografických potřeb