26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčeb. a elektroterap. přístrojů

NACE Kód
2660
NACE Zkrácený text
Výroba ozařovacích, elektroléčeb. a elektroterap. přístrojů
NACE Text
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
NACE Definice
Zahrnuje:
– výrobu ozařovacích přístrojů a trubic (např. průmyslových, lékařských diagnostických a terapeutických, výzkumných, vědeckých):
– přístrojů využívajících rentgenových paprsků beta, gama, paprsků X nebo ostatních ozařovacích přístrojů
– výrobu CT snímačů
– výrobu PET snímačů (pozitronových emisních tomografů)
– výrobu tomografů magnetické rezonance (MRI)
– výrobu lékařských ultrazvukových přístrojů
– výrobu elektrokardiografů
– výrobu lékařských endoskopických přístrojů
– výrobu lékařských laserových přístrojů
– výrobu kardiostimulátorů
– výrobu sluchových pomůcek

Zahrnuje také:
– výrobu ozařovacích přístrojů na potraviny a mléko

Nezahrnuje:
– výrobu solárních lůžek (28.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
33.10Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek2660Výroba elektrických zdravotnických a elektroterapeutických přístrojů, zdravotnických laserových a endoskopických zařízení, stimulátorů a sluchových pomůcek
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
33.10Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek2660Výroba elektrických zdravotnických a elektroterapeutických přístrojů, zdravotnických laserových a endoskopických zařízení, stimulátorů a sluchových pomůcek