26.30 Výroba komunikačních zařízení

NACE Kód
2630
NACE Zkrácený text
Výroba komunikačních zařízení
NACE Text
Výroba komunikačních zařízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu telefonních a datových telekomunikačních zařízení pro přenos signálů kabelem nebo vzdušnou cestou, např. rozhlasové a televizní vysílací přístroje a bezdrátová komunikační zařízení.

Zahrnuje:
– výrobu centrálních kancelářských ústředen
– výrobu bezdrátových telefonních přístrojů
– výrobu soukromých pobočkových ústředen (PBX)
– výrobu telefonních a faxových přístrojů, vč. telefonních záznamníků
– výrobu zařízení pro přenos dat, např. můstky, směrovače, portály
– výrobu vysílacích a přijímacích antén
– výrobu přístrojů pro kabelovou televizi
– výrobu stránkovačů
– výrobu mobilních telefonů
– výrobu mobilních komunikačních zařízení
– výrobu rozhlasových a televizních studií a vysílacích zařízení, vč. komerčních televizních kamer a videokamer
– výrobu modemů (přenosových zařízení)
– výrobu bezpečnostního nebo signalizačního zařízení proti krádeži nebo ohni, u nichž je přenášen signál do kontrolní stanice
– výrobu rozhlasových nebo televizních vysílacích přístrojů
– výrobu komunikačních přístrojů používajících infračervený signál (např. dálkové ovládání)
– výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice

Nezahrnuje:
– výrobu elektronických součástek a dílů pro komunikační přístroje a zařízení, vč. interních/externích počítačových modemů (26.1)
– výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
– interních/externích počítačových modemů (26.12)
– výrobu počítačů a periferních zařízení (26.20)
– výrobu spotřebních audio a video přístrojů (26.40)
– výrobu systému globální navigace (GPS) (26.51)
– výrobu elektronických světelných výsledkových tabulí (indikačních panelů) (27.90)
– výrobu dopravních světelných signálů (27.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2630Telefonní záznamníky; zařízení rozhlasových studií, např. reprodukční zařízení, vysílací a přijímací antény, stránkovací zařízení; rádiová a infračervená dálková kontrolní ovládací zařízení
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.2630Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo protipožární
32.20Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii2630Vybavení telefonních ústředen, bezdrátové telefony (kromě celulárních), PBX zařízení, telefony, zařízení pro datovou komunikaci, např. můstkové propojení, směrovky a přenosová brána; bezdrátové telefonní zařízení; zařízení rádiového a televizního vysílání
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
31.62Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.2630Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo protipožární
32.20 1Výroba rozhlasových a televizních vysílačů2630Vše (zařízení rádiového a televizního vysílání), kromě oprav a instalací
32.20 2Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen2630Vše, (vybavení telefonních ústředen, bezdrátové telefony (kromě celulárních), PBX zařízení, zařízení pro datovou komunikaci, např. můstkové propojení, směrovky a přenosová brána; bezdrátové telefonní zařízení), kromě oprav a instalací
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2630Telefonní záznamníky; zařízení rozhlasových studií, např. reprodukční zařízení, vysílací a přijímací antény, stránkovací zařízení; rádiová a infračervená dálková kontrolní ovládací zařízení