26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení

NACE Kód
2620
NACE Zkrácený text
Výroba počítačů a periferních zařízení
NACE Text
Výroba počítačů a periferních zařízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu nebo sestavování počítačů, např. sálových (mainframes), stolních, přenosných (laptopů), počítačových serverů a účelových počítačových terminálů; výrobu počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice).

Počítače mohou být analogové, digitální nebo hybridní. Nejčastější jsou digitální počítače, které se vyznačují těmito znaky: 1) mohou zpracovatelský program nebo programy a data potřebná pro bezprostřední provádění programu ukládat do paměti, 2) lze je programovat s přihlédnutím k požadavkům uživatele, 3) provádějí uživatelem stanovené matematické výpočty a 4) samostatně provádějí zpracovatelský program, při jehož provádění je třeba aplikovat logické operace; analogové počítače jsou schopné simulovat matematické modely a jako minimální konfiguraci obsahují analogové řídicí a programovací prvky.

Zahrnuje:
– výrobu stolních počítačů
– výrobu laptopů
– výrobu sálových počítačů (mainframe)
– výrobu ručních počítačů (např. PDA)
– výrobu magnetických diskových jednotek, flash pamětí a jiných paměťových médií
– výrobu optických paměťových disků (např. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
– výrobu tiskáren
– výrobu monitorů
– výrobu klávesnic
– výrobu myší, pákových a kuličkových ovladačů (joysticků a trackballů)
– výrobu počítačových účelových terminálů
– výrobu počítačových serverů
– výrobu skenerů, vč. skenerů čárových kódů
– výrobu čteček čipových karet
– výrobu přileb pro virtuální realitu
– výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů)

Zahrnuje také:
– výrobu počítačových terminálů jako peněžních automatů (ATM) nebo pokladních terminálů POS („Point-of-Sale“), neprovozovaných mechanicky
– výrobu multifunkčních kancelářských přístrojů provádějících dvě nebo více následujících operací: tisk, skenování, kopírování, faxování

Nezahrnuje:
– rozmnožování nahraných nosičů (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
– výrobu elektronických komponentů, součástek a dílů pro počítače a periferní zařízení (26.1)
– výrobu interních/externích počítačových modemů (26.12)
– výrobu karet připojení, karet rozhraní (26.12)
– výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
– výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
– výrobu zařízení pro přenos dat jako jsou můstky, směrovače a portály (26.30)
– výrobu spotřební elektroniky jako přehrávačů CD a DVD (26.40)
– výrobu televizních obrazovek a displejů (26.40)
– výrobu videoher (26.40)
– výrobu nenahraných optických a magnetických medií pro použití s počítači nebo jinými přístroji (26.80)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2620Video svazkovače
30.02Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování informací2620Kromě instalací
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
30.02Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování informací2620Kromě instalací
32.30Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení2620Videosvazkovače