25.50 Kování, lisování, ražení, válcování kovů; prášk. metalurgie

NACE Kód
2550
NACE Zkrácený text
Kování, lisování, ražení, válcování kovů; prášk. metalurgie
NACE Text
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu výkovků, výlisků, vývalků, protlačků apod.
- práškovou metalurgii: výrobu předmětů z kovových prášků lisováním a slinováním (spékáním)

Nezahrnuje:
- výrobu kovového prášku (24.1)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.40Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů; prášková metalurgie2550Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.40Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů; prášková metalurgie2550Vše